Κυριακή, 12 Απριλίου 2020

12/4: Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος

12/4/2020
Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος:
η ηλεκτρεγερτική δύναμη της πηγής είναι $\mathcal{E}=12$V, η αντίσταση $R=11$Ω και γνωρίζουμε ότι η ισχύς που καταναλώνεται στην αντίσταση R είναι $P_{R}=11$Watt.
Να υπολογίσετε:
Α. την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα
Β. την εσωτερική αντίσταση της πηγής
Γ. την ενέργεια ανά μονάδα χρόνου (sec) που καταναλώνεται στην εσωτερική αντίσταση της πηγής
Δ. την ισχύ που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα
E. Πόσες βατώρες (Wh) καταναλώνονται στην αντίσταση R σε χρονικό διάστημα μισής ώρας;
ΣΤ. Αν έχουμε την δυνατότητα να αυξομειώνουμε την αντίσταση R,
(i) για ποια τιμή της αντίστασης R, η ισχύς που καταναλώνεται σ' αυτήν είναι: $P_{R}=27$ Watt;
(ii) για ποια τιμή της αντίστασης R, η ισχύς που καταναλώνεται σ' αυτήν είναι η μέγιστη; 
(iii) ποιά είναι η μέγιστη  ισχύς που μπορεί να δώσει η παραπάνω πηγή στο εξωτερικό κύκλωμα; 
[οι απαντήσεις προσεχώς ΕΔΩ]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου