Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020

Μερικές δύσκολες επαναληπτικές ασκήσεις

1.  100 αντιστάσεις R, 2R, 3R, 4R, ….., 98R, 99R, 100R συνδέονται κατά αύξουσα σειρά σχηματίζοντας τον κύκλο του σχήματος:
Ο ένας πόλος ιδανικής  ηλεκτρικής πηγής (μηδενική εσωτερική αντίσταση) συνδέεται σε ένα σημείο ανάμεσα στην εκατοστή και την πρώτη αντίσταση. Μεταξύ ποιών αντιστάσεων πρέπει να συνδεθεί ο άλλος πόλος της πηγής έτσι ώστε το ηλεκτρικό ρεύμα που θα διαρρέει την πηγή να είναι ελάχιστο;    
απάντηση2.  Να υπολογιστεί η ισοδύναμη αντίσταση του παρακάτω κυκλώματος, αν R=2Ω
απάντηση3. Το κύκλωμα που βλέπουμε στο παρακάτω διάγραμμα περιέχει τέσσερις αντιστάτες: δυο από αυτούς έχουν αντίσταση R και οι άλλοι δυο αντίσταση 3R. Tα βολτόμετρα είναι πανομοιότυπα (κι όχι ιδανικά) και οι ενδείξεις τους είναι 0,5V και 3V. Το αμπερόμετρο δείχνει 6 mA. Βρείτε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον κάθε αντιστάτη και την τιμή του R.
απάντηση


4. Οι δώδεκα αντιστάτες του «κυβικού» κυκλώματος έχουν την ίδια αντίσταση R=6Ω. Οι ακροδέκτες Α και Β θα συνδεθούν με ηλεκτρική πηγή. Ποια είναι η ισοδύναμη (ολική) αντίσταση των δώδεκα αντιστατών;
απάντηση

... και μια άσκηση από το πρώτο κεφάλαιο  
5. Στα σημεία Β και Γ, που απέχουν μεταξύ τους απόσταση ΒΓ=12cm, τοποθετούνται δυο σημειακά ηλεκτρικά φορτία QB=1μC και QΓ=–2μC.
Να προσδιοριστούν τα σημεία στα οποία το δυναμικό του ηλεκτροστατικού πεδίου των δυο ηλεκτρικών φορτίων είναι μηδέν.
Δίνεται ηλεκτροστατική σταθερά k=9·109 Nm2/C2
απάντηση


επιστροφή στα περιεχόμενα της Β' Λυκείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου