Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020

30/3: Θερμική μηχανή Carnot

30-3-20
A. Να σχεδιάσετε σε διάγραμμα P – V και να χαρακτηρίσετε τις μεταβολές που εκτελεί το αέριο της μηχανής Carnot
B. Σε ποια από τις μεταβολές αυτές αποβάλλεται θερμότητα στο περιβάλλον και σε ποιά απορροφάται θερμότητα από τη μηχανή;                                    
Γ. Μια θερμική μηχανή Carnot έχει απόδοση 10% και σε κάθε κύκλο παράγει ωφέλιμο έργο 2000 J. Να υπολογίσετε την ενέργεια που δαπανάται (θερμότητα που απορροφάται) για κάθε κύκλο λειτουργίας της μηχανής και τη θερμότητα που αποβάλλεται στο περιβάλλον.

Aπαντήσεις:
Α.

ΑΒ: ισόθερμη εκτόνωση , ΒΓ: αδιαβατική εκτόνωση , ΓΔ: ισόθερμη συμπίεση, ΔΑ: αδιαβατική συμπίεση 
Β. στην ΓΔ: αποβάλλεται θερμότητα και στην ΑΒ: απορροφάται θερμότητα 
Γ. e=W$_{ΩΦ}$/Q$_{ΑΒ}$ ή 0,1=2000/ Q$_{ΑΒ}$ ή Q$_{ΑΒ}$=20000J = η ενέργεια που δαπανάται Για μια κυκλική μεταβολή ισχύει: W$_{ΩΦ}$=Q$_{ΑΒ}$-│Q$_{ΓΔ}$│ οπότε│Q$_{ΓΔ}$│=20.000-2.000=18.000J.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου